$apiData['content']['article']['title']

Integritetspolicy

Ta del av Beles integritetspolicy (GDPR) där vi beskriver hur dina personuppgifter behandlas, dina rättigheter mm.

 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER - GDPR
Hotell Bele, som ägs av Hotell Bele AB, behandlar personuppgifter om de som använder våra tjänster och produkter och är personuppgiftsansvarig med hänsyn till personuppgifter relaterade till din bokning. Sådan personuppgiftsbehandling sker i enlighet med tillämplig lag. Vi eftersträvar att upprätthålla en hög nivå av skydd för den personliga integriteten.

Vi behandlar t.ex. upplysningar avseende din identitet, dina kontaktuppgifter och din betalningsinformation. Dessutom behandlar vi andra uppgifter som du kan ha lämnat och som har betydelse för din vistelse hos oss. Detta kan avse information om allergier eller speciella önskemål avseende din vistelse. Vi registrerar alla köp och beställningar du gör hos oss för att vi ska kunna leverera dessa tjänster och för att du ska kunna betala för dem. Vi behandlar dessa uppgifter så länge som det är nödvändigt för att kunna uppfylla bokningsavtalet med dig, och dessutom så länge som gällande lagar och förordningar kräver att vi gör så.

Behandling baserad på ditt samtycke
Om du gett oss ditt samtycke och prenumererar på våra nyhetsbrev kommer vi att behandla dina personuppgifter i syfte att sända dig erbjudanden om våra tjänster och produkter. Om du inte längre vill få nyhetsbrev eller annan direktmarknadsföring från oss kan du enkelt motsäga dig fortsatt behandling för detta ändamål genom att kontakta oss eller avregistrera dig direkt i utskicket. Om du motsäger dig fortsatt behandling kommer dina personuppgifter att raderas eller anonymiseras (om inte sådana personuppgifter behandlas för andra ändamål) och du kommer inte längre att få direktmarknadsföring från oss.

Dina rättigheter
Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter. Om du vill utöva dina rättigheter, tala med receptionen så hjälper de dig eller skicka e-post till info@hotellbele.se.

Tillgång till dina personuppgifter
Du har rätt att kostnadsfritt begära att få en bekräftelse från oss att vi behandlar dina personuppgifter, samt begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, tillsammans med information om behandlingen och dina rättigheter i samband därmed, ett s.k. registerutdrag.

Begära rättelse
Du har, om du anser att en personuppgift som vi behandlar om dig är felaktig eller ofullständig, rätt att begära rättelse av personuppgiften. För att vi ska ändra uppgifter om dig behöver du kontakta oss. Hotell Bele AB ansvarar inte för problem som uppstår till följd av att dina personuppgifter är felaktiga om du underlåtit att informera oss därom.

Återkalla samtycke med framtida verkan
I den utsträckning vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen. Återkallandet gäller inte retroaktivt.

Motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål
Som nämnt ovan, har du rätt att motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål. Du avregistrerar dig från fortsatt behandling genom att antingen klicka på avregistreringslänken i utskicket eller kontakta oss.

Radering
Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte personuppgifter som vi behandlar enligt lag eller avtal med dig.

Kontaktuppgifter Hotell Bele AB
E-post: info@hotellbele.se
Telefon: 0520-125 30

img

Rum

Välj det rum som passar dig bäst, från enkelrum till dubbelrum large.

Läs mer